Koopfase

Er gaat veel aan vooraf voordat u de sleutel van uw nieuwe woning in handen heeft en uw oude huis verkocht is. Dit hele koop- en verkoopproces wordt gedaan in fasen. Deze fasen noemen wij voor het gemak: de koopfase.

Taxeren

Ten eerste moet u, om een bod uit te kunnen brengen op een huis, een idee hebben van de waarde van de woning. Een duidelijk beeld van de woningwaarde krijgt u door de woning te laten taxeren. Daarnaast kunt u altijd via de makelaar of bladen nagaan voor welke bedragen vergelijkbare woningen in uw buurt zijn verkocht.

Onderhandelen en bieden

Waar u bij het uitbrengen van een bod rekening mee moet houden zijn de kosten van alle gewenste en noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen. U bent aan uw (mondelinge of schriftelijke) bod gebonden, maar zolang de verkoper echter nog niet op uw bod heeft gereageerd (en u heeft geen termijn aan uw bod verbonden) dan kunt u het bod nog intrekken. Uw bod komt te vervallen als de verkoper op uw bod reageert met een tegenbod. U hoeft uw oude bod niet te verhogen en u kunt dan ook afzien van de koop. Maak bij het uitbrengen van een bod een voorbehoud ten aanzien van het rondkrijgen van de financiering, eventueel ten aanzien van het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie en/of een huisvestingsvergunning. Denk ook aan een eventuele bouwtechnische keuring.

Moment van overdracht

U moet het ook eens worden over het moment waarop de eigendom wordt overgedragen. U loopt de kans tijdelijk met twee woningen te zitten, als u uw huidige woning nog niet hebt verkocht!
Bij het verstrekken van een hypotheekofferte stellen veel geldverstrekkers de voorwaarde dat de hypotheekakte binnen drie tot zes maanden wordt gepasseerd bij de notaris. Anders komt de offerte te vervallen. Vindt de overdracht van het huis pas op een later tijdstip plaats, als de offerte is vervallen, dan loopt u het risico dat de rente inmiddels is gestegen. U moet ook met de verkoper overeenkomen welke (on)roerende zaken bij de koop zijn inbegrepen voordat u de woning koopt. Om problemen te voorkomen kunt u dit het beste schriftelijk vastleggen.
U kunt via een sleutelverklaring regelen dat de verkoper u toestemming geeft om bepaalde werkzaamheden vanaf een bepaalde datum in het huis te verrichten, als u voor de overdracht bijvoorbeeld al in uw nieuwe woning wilt klussen. Het risico voor schade door de verrichte werkzaamheden is dan voor de koper.

Overbruggingskrediet

U kunt tijdelijk twee huizen financieren met behulp van een overbruggingskrediet. Bijvoorbeeld als u een nieuw huis koopt, terwijl uw oude huis nog niet is verkocht.