WONINGWAARDE
U moet er rekening mee houden dat een woning verschillende soorten waarden heeft. Want een goede vraagprijs voor een woning is een andere waarde dan de herbouwwaarde die de verzekeringsmaatschappij wil achterhalen.

We onderscheiden de volgende waardebegrippen:

  • De waarde in het economische verkeer
  • Onderhandse verkoopwaarde
  • Executiewaarde
  • Herbouwwaarde
  • Economische huurwaarde


DE WAARDE IN HET ECONOMISCHE VERKEER
De waarde die de belastingdienst wil weten is de waarde in het economische verkeer van uw woning. Dit om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de wet WOZ. De wet WOZ, Wet Waardebepaling Onroerende Zaken bepaald de waarde in het economische verkeer. De overheid (fiscus) wil de waarde van uw woning weten ten behoeve van diverse belastingheffingen.

De belastingen waar deze waarde voor nodig is zijn:

  • de onroerendezaakbelasting
  • het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting
  • de waterschapslasten


De wet WOZ zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepalingen hetzelfde verlopen. De gemeente is opdrachtgever van deze taxatie en stelt in het kader van de wet WOZ een taxateur aan die altijd uitgaat van de waarde in het economisch verkeer. U ontvangt van de gemeente een beschikking en de waarde die is vastgesteld. Deze geldt voor vier jaar. Het rapport is alleen bestemt voor de gemeente, belastingdienst en de waterschappen.
Wie binnen zes weken bezwaar maakt tegen de gemeentelijke wet WOZ-waardering van zijn huis kan voor de contra-expertise ook een taxateur inschakelen.ONDERHANDSE VERKOOPWAARDE
De onderhandse verkoopwaarde is de waarde die een huis opbrengt bij aan- of verkoop.EXECUTIEWAARDE
De executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen. De bank wil deze waarde weten bij een hypotheekaanvraag.HERBOUWWAARDE
De waarde die een verzekeringsmaatschappij wil weten is de herbouwwaarde van uw woning. Op die manier kan de verzekerde waarde in de polis worden opgenomen en de jaarpremie worden vastgesteld. Deze waarde is inclusief of exclusief funderingen en is uiteraard alleen gebaseerd op de opstal. Deze waarde wordt standaard opgenomen in ieder taxatierapport * van ons.ECONOMISCHE HUURWAARDE
Als u uw woning tijdelijk wilt verhuren moet u de economische huurwaarde van uw woning weten.

* niet bij bijzondere objecten bijvoorbeeld gemeentelijke en/of rijksmonumenten.